Zalecenia konserwatorskie

Wytyczne diecezjalnego konserwatora zabytków

 

 Zalecenia WUOZ

 

Zalecenia konserwatorskie dla kościoła wydane przez WUOZ

 

 

Protokół z oględzin kościoła przeprowadzonych przez konserwatora zabytków