Dokumentacja konserwatorska

Dokumentacja konserwatorska polichromii ściennych

 

Dokumentacja badań geotechnicznych i archeologicznych