Zarząd

Margareta Sadowska-prezes

Roman Hennig

Romuald Mikoński

Anna Pabis-Niemkowicz 

Wszystkie funkcje w Fundacji na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie Renovatio ecclesiae pełnione są społecznie.