Rada Fundacji

ks.prałat Marian Dziemianko  Honorowy Przewodniczący Rady

Mieczysław Grabowski  przewodniczący

Marek Jarmoliński

Kazimierz Małecki 

Wiesława Małolepsza-Radzik

Włodzimierz Olszewski

Jacek Ścigała