Remont dachu Kościoła Mariackiego w Sławnie

Remont dachu wieży kościoła w Sławnie to efekt czteroletniej pracy Fundacji Renovatio Ecclesiae w Sławnie. Najpierw było przygotowanie dokumentacji, kosztorysów, ekspertyz i uzyskanie pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starostwa Powiatowego w Sławnie. Następnie wyłoniono wykonawcę. Koszt remontu to przeszło 200 tys.zł. Środki na ten cel uzyskano dzięki projektom przygotowanym przez Fundację Renovatio Ecclesiae w imieniu parafii.

Czytaj więcej: Remont dachu Kościoła Mariackiego w Sławnie

Skuwanie tynków i usuwanie gruzu ze sklepień - to pierwsze prace, jakie rozpoczęto w kościele pw.Wniebowzięcia NMP w Sławnie

Fundacja Renovatio Ecclesiae w Sławnie, zajmująca się między innymi poszukiwaniem środków na remont kościoła, zakończyła dokumentację remontowo-konserwatorską. Projekty remontowo-budowlane pozwoliły na wydanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont.

Czytaj więcej: Skuwanie tynków i usuwanie gruzu ze sklepień - to pierwsze prace, jakie rozpoczęto w kościele...

Zaproszeniena III Bal Charytatywny na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie

Fundacja RENOVATIO ECCLESIAE zaprasza na III Bal Charytatywny na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie pod patronatem Burmistrza Miasta Sławno - Krzysztofa Frankensteina, patronatem honorowym Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego - Bp Edwarda Dajczaka oraz patronatem medialnym Radia Koszalin.

Czytaj więcej: Zaproszeniena III Bal Charytatywny na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie

Fundacja wykonała całość dokumentacji konserwatorsko-budowlanej dla kościoła

Na zlecenie Fundacji Renovatio Ecclesiae opracowano dokumentację konserwatorsko-budowlaną dla kościoła pw.Wniebowzięcia NMP w Sławnie. Na jej podstawie otrzymaliśmy decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starosty Sławieńskiego pozwalające na roboty budowlane przy zabytku. Również na zlecenie Fundacji opracowany został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu kościoła ze środków unijnych. Całość naszego wniosku pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi św.Jakuba ? odcinek środkowopomorski? złożonego do MKiDzN opiewa na przeszło 30 mln złotych.

Czytaj więcej: Fundacja wykonała całość dokumentacji konserwatorsko-budowlanej dla kościoła

Droga św. Jakuba ? drogą życia

Pod takim tytułem obchodzone były w Sławnie Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku ogólnopolska nazwa EDD brzmi ?Nie od razu Polskę zbudowano?. Organizatorzy EDD w Sławnie zdecydowali, że, w nawiązaniu do ogólnopolskiego tytułu, prezentować będą szlak św.Jakuba, przechodzący przez miasto, którego oznakowanie zakończy się w bieżącym roku i związany z nim remont sławieńskiego kościoła Mariackiego.

Czytaj więcej: Droga św. Jakuba ? drogą życia

Podpisanie umowy partnerskiej na dofinansowanie remontu kościoła Mariackiego w Sławnie

Walka o zewnętrzne środki finansowe na remont najstarszego obiektu zabytkowego w Sławnie rozpoczęła się. 19 września 2013r. radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie zapewnienia środków finansowych na wkład własny parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie na remont świątyni, realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014-2016.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy partnerskiej na dofinansowanie remontu kościoła Mariackiego w Sławnie

Kończymy projekt inwestorski remontu ścian zewnętrznych i dachu kościoła

Po przeprowadzonych badaniach przy kościele pw.Wniebowzięcia NMP w Sławnie można było opracować projekt remontu zabytku. Od stycznia 2013r. Fundacja prowadziła rozmowy z firmami konserwatorskimi w sprawie opracowania projektu inwestorskiego. Spotkania organizowane były zarówno w Sławnie, jak i w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie.

Czytaj więcej: Kończymy projekt inwestorski remontu ścian zewnętrznych i dachu kościoła

Powiat wspomoże finansowo prace przy kościele

Fundacja Renovatio Ecclesiae opracowała i złożyła do Starostwa Powiatowego w Sławnie wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy kościele Wniebowzięcia NMP w Sławnie. Przedmiotem dofinansowania będzie wykonanie inwentaryzacji budowlano-konserwatorskiej murów zewnętrznych, dokumentacja ortofotograficzna elewacji, ekspertyza techniczna murów zewnętrznych, program prac konserwatorskich oraz projekty instalacji elektrycznej SSW, SSP.

Czytaj więcej: Powiat wspomoże finansowo prace przy kościele

II Bal Charytatywny na rzecz remontu kościoła

II Bal Charytatywny na rzecz remontu kościoła zorganizowany został 27 kwietnia 2013r. Po raz kolejny nie zawiedli ludzie, którym na sercu leży najcenniejszy zabytek w Sławnie. Inicjatorem Balu, tak, jak w roku ubiegłym, był Burmistrz Miasta Sławno, a patronat honorowy objął Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks.biskup Edward Dajczak. Gości witały czerwone róże, wręczane przez Małgorzatę Król i Kazimierza Małeckiego.

Czytaj więcej: II Bal Charytatywny na rzecz remontu kościoła

Spotkanie z biskupem Edwardem Dajczakiem

To już kolejne spotkanie członków Fundacji Renovatio Ecclesiae z Ordynariuszem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks.Edwardem Dajczakiem. Rozmowy dotyczyły organizacji II Balu Charytatywnego na rzecz remontu sławieńskiego kościoła, przyjęciu przez ks.biskupa patronatu honorowego nad tą imprezą oraz przygotowania dokumentacji budowlanej remontu kościoła do wniosku o dofinansowanie prac remontowych ze środków unijnych.

Czytaj więcej: Spotkanie z biskupem Edwardem Dajczakiem