Spotkanie z biskupem Edwardem Dajczakiem

To już kolejne spotkanie członków Fundacji Renovatio Ecclesiae z Ordynariuszem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks.Edwardem Dajczakiem. Rozmowy dotyczyły organizacji II Balu Charytatywnego na rzecz remontu sławieńskiego kościoła, przyjęciu przez ks.biskupa patronatu honorowego nad tą imprezą oraz przygotowania dokumentacji budowlanej remontu kościoła do wniosku o dofinansowanie prac remontowych ze środków unijnych.

 Członkowie Fundacji przekazali również sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji za 2012r. Najważniejszym tematem rozmów były zadania, jakie zaplanowała nasza organizacja do realizacji w 2013 roku. Zakończono prace badawcze ścian i fundamentów kościoła i rozpoczęto prace nad projektem budowlanym remontu. Prace muszą zakończyć się w połowie 2013 roku. Drugą kwestią podnoszoną podczas spotkania było aplikowanie o środki unijne na dofinansowanie remontu. Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dysponenta środków z Funduszu Norweskiego lata 2014-2016) musi zostać złożony we wrześniu 2013r. i do tego czasu Fundacja musi zakończyć prace dokumentacyjne i uzyskać wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne, będące załącznikiami do wniosku aplikacyjnego.

 

Margareta Sadowska