Droga św. Jakuba ? drogą życia

Pod takim tytułem obchodzone były w Sławnie Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku ogólnopolska nazwa EDD brzmi ?Nie od razu Polskę zbudowano?. Organizatorzy EDD w Sławnie zdecydowali, że, w nawiązaniu do ogólnopolskiego tytułu, prezentować będą szlak św.Jakuba, przechodzący przez miasto, którego oznakowanie zakończy się w bieżącym roku i związany z nim remont sławieńskiego kościoła Mariackiego.

Spotkanie z mieszkańcami miasta odbyło się kościele pw.Wniebowzięcia NMP w Sławnie 28 września 2013 r. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, pod opieką Ewy Byszewskiej, przygotowali i prezentowali na ekranie folder pt. : Droga św.Jakuba ? drogą życia?. Mówili o znaczeniu szlaku w rozwoju kultury europejskiej, nawiązując do polskich Dróg Jakubowych i oznakowaniu Sławna.  W trakcie spotkania otwarto pokonkursową wystawę prac plastycznych pt. ?Kościół Mariacki w Sławnie?, którą wspólnie z młodzieżą przygotowała Anna Machłaj ze Szkoły Podstawowej nr 1, Margareta Sadowska z Fundacji na rzecz Zabytkowej Świątyni Mariackiej w Sławnie Renovatio Ecclesiae zaprezentowała na ekranie stan przygotowań do remontu kościoła.  Przedstawiła szereg prac wykonanych w latach 2011-2013, pozwalających uzyskać pozwolenie na remont, a przede wszystkim aplikować o środki zewnętrzne. Spotkanie otworzyli ks.Leszek Szurek, proboszcz parafii pw.Wniebowzięcia NMP w Sławnie i Krzysztof Frankenstein, burmistrz miasta, którzy na zakończenie  wręczyli dyplomy i nagrody młodzieży zaangażowanej w organizację EDD.
Autorzy folderu pt. ?Droga św.Jakuba-drogą życia?: Anna Lewandowska, Zuzanna Wenc, Wiktoria Kazusek, Marta Rosiak, Daria Sadowska, Albert Panek, Piotr Miranowicz. Nagrody w konkursie plastycznym otrzymali: Julia Kowalik, Agnieszka Olszewska, Anna Paczkowska, Patryk Jeż, Marcelina Święcicka, Agnieszka Kitowska i Zuzanna Mysiorek.
Organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa ?Sławno 2013: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie, Urząd Miejski w Sławnie, Fundacja na rzecz Zabytkowej Świątyni Mariackiej w Sławnie Renovatio Ecclesiae i parafia pw.Wniebowzięcia NMP w Sławnie.