Kończymy projekt inwestorski remontu ścian zewnętrznych i dachu kościoła

Po przeprowadzonych badaniach przy kościele pw.Wniebowzięcia NMP w Sławnie można było opracować projekt remontu zabytku. Od stycznia 2013r. Fundacja prowadziła rozmowy z firmami konserwatorskimi w sprawie opracowania projektu inwestorskiego. Spotkania organizowane były zarówno w Sławnie, jak i w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie.

 Jedną z firm, z którą rozmawialiśmy była firma Monument Service Marcin Kozarzewski z Michałowic. Firma ta jest doskonale znana w Polsce, prowadziła również prace konserwatorskie poza granicami kraju. Fundacja Renovatio Ecclesiae podejmując rozmowy z firmą Monument Service określiła zakres dokumentacji potrzebnej do wydania zezwolenia na budowę oraz termin wykonania projektów. W konsekwencji licznych narad i spotkań podpisano umowę na wykonanie: inwentaryzacji budowlano-konserwatorskiej, dokumentacji ortofotograficznej elewacji, ekspertyzy technicznej obiektu, programu prac konserwatorskich elewacji, projektu inwestorskiego remontu, projektu instalacji elektrycznej, projektów instalacji antywłamaniowej i alarmu pożaru, projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrz i kosztorysów. Prace powinny zostać zakończone w połowie 2013r.Opracowane plany zostaną następnie złożone w WUOZ celem otrzymania opinii konserwatora zabytków.

Tekst/foto Margareta Sadowska