Zakończenie badań geotechnicznych i archeologicznych

W sobotę zakończono prace archeologiczne i geotechniczne przy fundamentach kościoła Mariackiego. Pod nadzorem konserwatora zabytków prowadzono wykopy aż do podstawy fundamentów kościoła. Podczas prac odkryto oryginalną nawierzchnię z okresu międzywojennego ułożoną z bruku.  Położona jest na głębokości niewiele ponad 50 cm. Już wiadomo, że decyzją konserwatora, będzie trzeba ją w całości odsłonić.

 Już wiadomo, że decyzją konserwatora, będzie trzeba ją w całości odsłonić. Wyniki prac badawczych ścian wewnętrznych ( prowadzone we wrześniu br.) oraz geotechnicznych gruntu i fundamentów oraz archeologicznych są podstawą do przygotowania kolejnych dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę . Firma Monument Service z Michałowic, współpracująca od kilku lat z Diecezją Koszalińsko-Kołobrzeską przy renowacji katedr w Kołobrzegu i Koszalinie, określiła, że remont murów zewnętrznych sławieńskiego kościoła to koszt ok.5 mln zł. Najdroższe jest oczywiście rusztowanie. Założono, że ze względu na duże koszty prace te zostaną podzielone na etapy. Pojawiło się światełko w tunelu, skąd można uzyskać środki na remont fasady. Na początku 2013 r. ogłoszony zostanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkurs na dofinansowanie prac związanych z konserwacją i renowacją dziedzictwa kulturowego. Składającą wniosek i beneficjentem środków na remont sławieńskiego kościoła będzie Kuria Koszalińsko-Kołobrzeska. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ  do tej pory brane były pod uwagę remonty trzech kościołów ( Koszalin, Sianów i Białogard). Wiemy już, że czwartym obiektem, wpisanym do programu, będzie kościół w Sławnie. Kurczą się fundusze unijne i jest to ostatni dzwonek, aby z nich skorzystać. Jednak do wniosku musi być dołączony szereg dokumentów, m.in. pozwolenie na budowę uzyskane od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Starostwa Powiatowego. Aby temu sprostać Fundacja Renovatio Ecclesiae musi zlecić kompetentnym firmom konserwatorskim wykonanie kompletu dokumentacji. Na te zadania nie można uzyskać środków zewnętrznych, to pozostaje w gestii zarządcy obiektu, a więc parafii, której Fundacja pomaga. Potrzebna jest inwentaryzacja budowlano-konserwatorska, dokumentacja ortofotograficzna elewacji, projekt instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej oraz kosztorysy. Na wykonanie tych dokumentacji Fundacja posiada środki ( 30.000 zł) i podpisała już umowy i prace zaczynają się z początkiem listopada. Natomiast brakuje nam 18.000 zł na przygotowanie ekspertyzy technicznej, programu prac konserwatorskich, projektu budowlanego i kosztorysów. Dopiero po wykonaniu całości specyfikacji możemy wnioskować o wydanie decyzji na remont. A sprawa jest pilna, bo decyzję pozwalającą na przeprowadzenie remontu musimy uzyskać do końca bieżącego roku, ponieważ Kuria Koszalińsko-Kołobrzeska będzie aplikowała o środki unijne na remont kościołów na początku 2013 roku. Do tego czasu musimy do Kurii złożyć komplet dokumentów technicznych.

Dziękując wszystkim mieszkańcom, którzy ofiarnie wspierają prace przy kościele, prosimy o kolejne wpłaty, które można dokonać elektronicznie albo bezpośrednio w kasach banków (bez wypełniania druków, podając jedynie numer konta Fundacji). Każda, najmniejsza choćby wpłata przybliża nas do celu, jakim jest renowacja świątyni.

KONTA BANKOWE FUNDACJI NA RZECZ ZABYTKOWEJ ŚWIATYNI MARIACKIEJ W SŁAWNIE RENOVATIO ECCLESIAE:

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE      71 9317 0002 0000 0498 2000 0010                                       

PKP BP O/ SŁAWNO                             29 1020 4681 0000 1702 0052 5691

Chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom i wolontariuszom, którzy w różny sposób angażują przy remoncie zabytku. Są to wpłaty na konta Fundacji, ale także bezpośrednia praca przy przygotowywaniu wnętrz świątyni i ich sprzątaniu po zakończonych badaniach. 

Margareta Sadowska