Fundacja wykonała całość dokumentacji konserwatorsko-budowlanej dla kościoła

Na zlecenie Fundacji Renovatio Ecclesiae opracowano dokumentację konserwatorsko-budowlaną dla kościoła pw.Wniebowzięcia NMP w Sławnie. Na jej podstawie otrzymaliśmy decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starosty Sławieńskiego pozwalające na roboty budowlane przy zabytku. Również na zlecenie Fundacji opracowany został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu kościoła ze środków unijnych. Całość naszego wniosku pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi św.Jakuba ? odcinek środkowopomorski? złożonego do MKiDzN opiewa na przeszło 30 mln złotych.

Znajdują się w nim projekty remontów kilkunastu kościołów z województwa zachodniopomorskiego, w tym sławieńskiego. Remont naszego obiektu szacuje się na 8 mln złotych, a udział finansowy własny ( 15 %) w remoncie deklarują samorządy; miejski i powiatowy, parafia i Fundacja Renovatio Ecclesiae. Do MKiDzN wpłynęło przeszło 400 wniosków o dofinansowanie remontów zabytków na ogólną kwotę kilku miliardów złotych, a pula środków do rozdysponowania to zaledwie 300 milionów złotych. Projekt nasz przeszedł pozytywnie ocenę formalną, później ocenę merytoryczną. Poległ jednak przy ostatecznej decyzji przyznania środków. Zabrakło nam 3 punktów, które uprawniałyby do wejścia na listę 18 projektów, które zostały dofinansowane. Zdajemy sobie sprawę z tego, że konkurowaliśmy z takimi potentatami jak Wawel, Zamek w Malborku czy Muzeum w Łańcucie, jednak nie zgadzamy się z decyzją komisji, pozostawiającą nasz projekt na liście oczekujących. Zadziwiające jest, że nie otrzymaliśmy punktów w trzech kategoriach: ważność projektu z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa, aspekt społeczny i promowanie różnorodności kulturowej. Dlatego złożyliśmy do MKiDzN obszerne odwołanie i czekamy na kolejną decyzję.