Remont dachu Kościoła Mariackiego w Sławnie

Remont dachu wieży kościoła w Sławnie to efekt czteroletniej pracy Fundacji Renovatio Ecclesiae w Sławnie. Najpierw było przygotowanie dokumentacji, kosztorysów, ekspertyz i uzyskanie pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starostwa Powiatowego w Sławnie. Następnie wyłoniono wykonawcę. Koszt remontu to przeszło 200 tys.zł. Środki na ten cel uzyskano dzięki projektom przygotowanym przez Fundację Renovatio Ecclesiae w imieniu parafii.

Dofinansowanie uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Sławnie i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wkład własny do projektów zagwarantowała Fundacja Renovatio Ecclesiae, której konto zasiliły wpłaty od darczyńców oraz uczestnicy Balów Charytatywnych. Remont dachu wieży będzie polegał na demontażu starego pokrycia, konserwacji i impregnacji drewnianej konstrukcji, ułożeniu przepuszczalnej folii i deskowaniu połaci dachowych a następnie pokryciu wieży blachą miedzianą układaną w karo. Prace rozpoczną się w najbliższych dniach, a zakończone będą w listopadzie. Roboty te są I etapem planowanego remontu. Mamy nadzieję, że wykonanie tego etapu ułatwi uzyskanie kolejnych dofinansowań. Już teraz przygotowujemy wnioski o dofinansowanie kolejnych etapów remontu, które złożymy pod koniec bieżącego roku do kilku podmiotów. Oczywiście do każdego wniosku musi być zagwarantowany wkład własny, dlatego po raz czwarty organizowany jest Bal Charytatywny na rzecz remontu kościoła, w organizację którego zaangażowało się wiele osób, za co bardzo dziękujemy. Nasze działania można wspierać poprzez wpłaty na konta Fundacji:

FUNDACJA NA RZECZ ZABYTKOWEJ ŚWIATYNI MARIACKIEJ W SŁAWNIE RENOVATIO ECCLESIAE:

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE 71 9317 0002 0000 0498 2000 0010

PKP BP O/ SŁAWNO 29 1020 4681 0000 1702 0052 5691