Powiat wspomoże finansowo prace przy kościele

Fundacja Renovatio Ecclesiae opracowała i złożyła do Starostwa Powiatowego w Sławnie wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy kościele Wniebowzięcia NMP w Sławnie. Przedmiotem dofinansowania będzie wykonanie inwentaryzacji budowlano-konserwatorskiej murów zewnętrznych, dokumentacja ortofotograficzna elewacji, ekspertyza techniczna murów zewnętrznych, program prac konserwatorskich oraz projekty instalacji elektrycznej SSW, SSP.

Powiat dofinansuje nasze prace kwotą 30.000 zł. Fundacja do końca br. musi rozliczyć dofinansowanie i złożyć do Starostwa Powiatowego w Sławnie sprawozdanie z wykonania prac. W roku 2012 powiat Sławieński dofinansował prace przy sławieńskim kościele kwotą 20.000 zł.

 

Margareta Sadowska