Spotkanie z biskupem Edwardem Dajczakiem

26 lipca 2012 r. przedstawiciele Fundacji na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie Renovatio Ecclesiae spotkali się z Ordynariuszem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, biskupem Edwardem Dajczakiem. Celem wizyty w koszalińskiej Kurii było przedstawienie ks.biskupowi Fundacji Renovatio Ecclesiae, jej celów statutowych i planów dotyczących finansowania remontu sławieńskiego kościoła.

 Omówiono stan techniczny sławieńskiej świątyni, zagrożenia, jakie niosą ze sobą spękane mury zewnętrzne obiektu, przeciekający dach i ogromne zniszczenia ścian wewnętrznych kościoła. Członkowie Fundacji zadeklarowali, że będą kontynuowali zbiórkę środków finansowych na remont obiektu, czuwali nad prawidłowym prowadzeniem prac badawczo-konserwatorskich, finansowanych przez organizację,  a na zakończenie spotkania przekazali ks.biskupowi sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji.