Skuwanie tynków i usuwanie gruzu ze sklepień - to pierwsze prace, jakie rozpoczęto w kościele pw.Wniebowzięcia NMP w Sławnie

Fundacja Renovatio Ecclesiae w Sławnie, zajmująca się między innymi poszukiwaniem środków na remont kościoła, zakończyła dokumentację remontowo-konserwatorską. Projekty remontowo-budowlane pozwoliły na wydanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont.

 Decyzję pozytywną uzyskano również ze Starostwa Powiatowego w Sławnie. Rozpoczęto skuwanie tynków wewnętrznych, a prace wykonywane są na podstawie opracowanych map zagrzybienia i zasolenia murów. Decyzją konserwatora, zdejmowana jest również instalacja gazowa, która między innymi przyczyniła się do takiego stanu technicznego ścian. Obecnie mury świątyni są odgrzybiane specjalistycznymi preparatami, a pomieszczenia są naturalnie wentylowane. Potem rozpocznie się nakładanie tynków i malowanie. Duże obciążenie niesie ze sobą gruz zalegający wewnątrz sklepień gwieździstych ( na strychu). Tam też znajdują się zagrzybione deski i skorodowane elementy metalowe. To wszystko w tej chwili jest usuwane. Prace są o tyle niebezpieczne, że pracownicy muszą zejść w zagłębienia na linach i wiadrami wynosić odpady. Gruz wynoszony jest na zewnątrz jedynym ciągiem komunikacyjnym ? krętymi schodami, znajdującymi się w wieży kościelnej. Środki finansowe na roboty pochodzą z Fundacji Renovatio Ecclesiae, Starostwa Powiatowego w Sławnie i parafii.

Fundacja złożyła już projekty i wnioski o dofinansowanie kolejnych etapów remontu świątyni. Będziemy ubiegać się o fundusze z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, powiatu sławieńskiego i miasta Sławno. Nadal wnioskujemy o środki od sponsorów, którzy nie zawiedli i okazali swoją pomocy w remoncie najstarszego obiektu zabytkowego w Sławnie.  

FUNDACJA RENOVATIO ECCLESIAE W SŁAWNIE SKŁADA WSZYSTKIM DARCZYŃCOM GORĄCE PODZIĘKOWANIE ZA WPŁATY NA KONTA FUNDACJI. WSZYSTKIE OTRZYMANE ŚRODKI PRZEZNACZONE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA REMONT KOŚCIOŁA, a wszelkie dane finansowe dostępne są na naszej stronie internetowej www.renovatio.slawno.pl

Dzięki uprzejmości władz Banku Spółdzielczego w Sławnie wpłaty na nasze konto w sławieńskim BS są zwolnione z opłaty.

Na wpłatach prosimy dopisać ? darowizna-cele kultu religijnego?

Bank Spółdzielczy/Sławno 71 9317 0002 0000 0498 2000 0010

Bank PKO BP SA/Sławno 29 1020 4681 0000 1702 0052 5691

M.Sadowska