Zaproszeniena III Bal Charytatywny na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie

Fundacja RENOVATIO ECCLESIAE zaprasza na III Bal Charytatywny na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie pod patronatem Burmistrza Miasta Sławno - Krzysztofa Frankensteina, patronatem honorowym Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego - Bp Edwarda Dajczaka oraz patronatem medialnym Radia Koszalin.

26 kwietnia 2014r. godzina 19.00 Restauracja W Starym Kinie w Sławnie ul. Jedności Narodowej 20. Koszt udziału w balu 350 zł od pary. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie RENOVATIO ECCLESIAE

ul.Rapackiego 24

76-100 Sławno

 Bank Spółdzielczy w Sławnie 71 9317 0002 0000 0498 2000 0010

 lub

 PKO BP O/Sławno 29 1020 4681 0000 1702 0052 5691

 z dopiskiem ?Cele kultu religijnego. Bal Charytatywny?

Wpłata na konto do 31 marca 2014r. będzie potwierdzeniem udziału w balu. Liczba miejsc ograniczona.  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 59 810 00 53.