Podpisanie umowy partnerskiej na dofinansowanie remontu kościoła Mariackiego w Sławnie

Walka o zewnętrzne środki finansowe na remont najstarszego obiektu zabytkowego w Sławnie rozpoczęła się. 19 września 2013r. radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie zapewnienia środków finansowych na wkład własny parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie na remont świątyni, realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014-2016.

Następnie, 27 września 2013r. Krzysztof Frankenstein, burmistrz miasta  podpisał umowę partnerską w ramach unijnego programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG. Umowa zawarta została pomiędzy beneficjentem ? konsorcjum kilku parafii z województwa zachodniopomorskiego, Muzeum w Koszalinie, a partnerami - gminami, powiatami, instytucjami kultury i Archiwum Państwowym w Koszalinie. Dokument określa obowiązki stron, przede wszystkim wysokość wkładu własnego do projektu pt. ?Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi św.Jakuba-odcinek środkowopomorski?, którego elementem jest remont kościoła w Sławnie. Wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( dysponenta środków unijnych) przygotowała firma CRP Konsulting w Koszalinie. W projekcie jest mowa o remontach kilku kościołów leżących na terenie województwa zachodniopomorskiego i  działań związanych z kulturowością regionu, miedzy innymi organizacją imprez na Drodze św.Jakuba.

Koszt remontu kościoła Mariackiego w Sławnie, na podstawie dokumentacji konserwatorskiej, budowlanej i kosztorysów, oszacowano na przeszło 8 mln zł. Do projektu złożonego w MKiDzN musiał zostać wykazany wkład własny, potrzebny do uzyskania dotacji unijnej ( 15 %). Środki finansowe na ten wkład dla sławieńskiego zabytku zapewniły dwa samorządy: Miasto Sławno i Powiat Sławieński. Mamy nadzieję, że do końca br. otrzymamy informację, czy środki finansowe na realizację projektu zostały przyznane.