Renovatio ecclesiae - fundacja na pomoc kościołowi

Bank Spółdzielczy/Sławno 71 9317 0002 0000 0498 2000 0010

Bank PKO BP SA/Sławno 29 1020 4681 0000 1702 0052 5691

KRS 0000394452

http://renovatio.slawno.pl/

https://www.facebook.com/renovatioecclesiae