Badania geotechniczne - 27.07.2012

Badania geotechniczne przy kościele oceniające warunki gruntowo-wodne w podłożu obiektu. Wykonawcą robót jest Pracownia Badań Geologicznych GEOPROFIL z Koszalina, współpracująca z archeologiem z koszalińskiego Muzeum. Foto 27.07.2012 r.