Przygotowanie wnętrza kościoła - 27.08.2012

Przygotowanie wnętrza kościoła do przeprowadzenia specjalistycznych badań konserwatorskich ścian. Ustawienie mobilnego rusztowania wysokości 15m możliwe było po wysunięciu z naw bocznych i głównej ławek kościelnych.  Przesuwaniem siedzisk zajął się bezpłatnie Usługowy Zakład Stolarski Romana Henniga ze Sławna. W akcji pomagali również mieszkańcy Sławna. Foto 27.08.2012 r.