Badania konserwatorskie ścian wewnętrznych - 29.08.2012

Badania konserwatorskie ścian wewnętrznych kościoła. Specjalistyczne prace obejmują badania chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne i stratygraficzne. Odkrywki wykonywane na sklepieniach naw oraz na ścianie tęczowej  powinny  definitywnie odpowiedzieć na pytania, czy w kościele zachowały się średniowieczne polichromie. Badania prowadzone są przez Firmę Gorek Restauro z Warszawy.  Foto 29.08.2012 r.